เครื่องฉีดพลาสติก JONWAI – รุ่น SE

สินค้า > JONWAI > รุ่น SE


TH / EN

 

เครื่องฉีดพลาสติก JONWAI – รุ่น SE

 ดาวน์โหลดแคตตาล็อก     

รูปแบบใหม่สำหรับเครื่องจักรที่ทำได้หลากหลาย

JONWAI ประสบความสำเร็จจากการสร้างรุ่น Classic อย่างรุ่น SD ที่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบเมื่อปี 2544 เครื่องฉีดพลาสติกรุ่น SD ได้รวมความยืดหยุ่น, ความน่าเชื่อถือ และความสามารถที่หลากหลายไว้ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรขึ้นรูป

หลายปีต่อมาสภาพของอุตสาหกรรมขึ้นรูปทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไป โดยความต้องการความรวดเร็วแม่นยำและการลดของเสียเพิ่มสูงขึ้น JONWAI ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้และได้ออกรุ่นต่อมาของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถที่หลากหลายอย่างเครื่องฉีดพลาสติกรุ่น SE

เครื่องฉีดพลาสติกรุ่น SE ที่พัฒนาขึ้นมาได้ถูกต่อยอดจากรุ่น SD และเพิ่มการทำงานต่างๆเพื่อให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติกในปัจจุบัน การออกแบบที่ยืดหยุ่นของรุ่น SE ทำให้ง่ายสำหรับการทำรุ่น SE2 และ SE3 เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องความแม่นยำและการขึ้นรูปในรูปแบบยากๆของลูกค้าได้

 

คุณลักษณะเฉพาะ