JONWAI – เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด

TH / EN

JONWAI – เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด

 

JONWAI Machinery เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องฉีดขึ้นรูปจากประเทศไต้หวัน JONWAI ได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการขึ้นรูปมากว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย “JONWAI สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนของคุณ”

 

 

รุ่นของเครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด JONWAI

– รุ่น SET
การขึ้นรูปแบบผนังบาง
60 ~ 500 ตัน

– รุ่น SE
การขึ้นรูปในแบบที่หลากหลาย
60 ~ 500 ตัน

– รุ่น PM
2-Stage PET Preform
165 ~ 385 ตัน

– รุ่น PET
1-Stage PET Preform
120 ~ 500 ตัน

– รุ่น TCW
การฉีดด้วยวัตถุดิบ 2 ชนิด
120 ~ 1800 ตัน

– รุ่น TCS
การขึ้นรูปแบบผสมสี
120 ~ 150 ตัน

– รุ่น CF
Center Force & Extem Toggle Large Parts Processing
600 ~ 6000 ตัน

– รุ่น TP
2-Platen Large Machine
850 ~ 3500 ตัน

– รุ่น PVC
PVC or CPVC Resin Processing
180 ~ 250 ตัน

– รุ่น TS
การขึ้นรูปเทอร์โมเซ็ตติ้ง
60 ~ 250 ตัน


 

JONWAI: เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด จากไต้หวัน