โรบอทจับชิ้นงาน เซอร์โว 2 แกน

สินค้าSHINI > โรบอทจับชิ้นงานและระบบออโตเมชั่น > โรบอทจับชิ้นงาน เซอร์โว 2 แกน


โรบอทจับชิ้นงาน เซอร์โว 2 แกน

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก ST2     

ข้อมูลเบื้องต้น

The ST2 series robot is designed for rapid and precise removal of sprue and products from injection molding machine. One arm and double arms, standard and telescopic arm(s) selectable according to the application of 2-plate mold, 3-plate mold or hot runner system. Multiple stop points in Z axis, convenient for package. Suitable for injection molding machine under 450T clamp force.

Y-axis servo suitable for single, short cycle time mold. Stacking function provides multiple stop points in Y1 and Z-axis.

X-axis servo is suitable for frequent mold application, easy to adjust crosswise stroke. Stacking function provides multiple stop points in X1 and Z axis.