เครื่องทำน้ำหล่อเย็น (ชิลเลอร์) และระบบทำความเย็น

สินค้าSHINI > เครื่องทำน้ำหล่อเย็น (ชิลเลอร์) และระบบทำความเย็น


TH / EN

เครื่องทำน้ำหล่อเย็น (ชิลเลอร์) และระบบทำความเย็น

 

ตู้ทำน้ำหล่อเย็นแบบระบายความร้อนด้วยลม (CFC-free)

ตู้ทำน้ำหล่อเย็นแบบใช้ลมเย็น (CFC-free) รุ่น SIC-A-R2 ใช้สำหรับหล่อเย็นแม่พิมพ์เพื่อลดระยะเวลาในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Cycle Time) และยังสามารถใช้สำหรับหล่อเย็นอุปกรณ์ที่ต้องการรักษาระดับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับปกติ นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้ระบบหล่อเย็น  เพิ่มเติม…

 

 

 


ตู้ทำน้ำหล่อเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (CFC-free)

It is applied to plastics industry to precisely control molds temperature so that molding cycle can be reduced and quality would be improved. Also SIC-W-R2 series can be applicable for electronic and machinery manufacturing to ensure normal opereation temperature for devices.  เพิ่มเติม…

 

 


เครื่องทำน้ำหล่อเย็นระบายความร้อนด้วยลมแบบ Central

SICC-A series are applicable for cooling molds to reduce products molding cycle, also they are available in the cooling of equipments in order to maintain a normal temperature. Besides, they are suitable for other industries with the need of cooling.  เพิ่มเติม…

 

 


เครื่องทำน้ำหล่อเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ Central

SICC-W series are applicable for cooling molds which reduce products molding cycle, also they are available in the cooling of equipments in order to maintain a normal temperature. Besides, they are suitable for other industries in the need of cooling.  เพิ่มเติม…


Colding / Heating Temperature Controllers – STC-W

It is mainly applicable to cooling or heating molds for a long time, also suitable for patterns in which mold long heating shifts to cooling and vice versa.  เพิ่มเติม…

 

 

 

 


Air-cooling Chamber SACC

SACC series adopts highly-efficient heat exchanger to fulfill interchange of heat between inlet air and cooling water. Which lowers inlet air temperature to the output cold air with temperature of 12~24°C. This series are applicable for extrusion blow film line, cold-air stereotype of bag blaster, molds dehumidification and preventing moisture condensation of molds.  เพิ่มเติม…

 

 


Industrial Air Chiller SIAC-A-R2

SIAC-A-R2 series is mianly used for chilling and molding of plastic film and PE plastics bag or other situations where needs air-cooled air chiler.  เพิ่มเติม…

 

 

 

 

 


อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ – SFR

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ รุ่น SFR ถูกออกแบบมาใช้กับเครื่องอุ่นแม่พิมพ์, เครื่องทำน้ำหล่อเย็น และเครื่องทำความเย็น โดยสามารถต่อไปยังจุดต่างๆได้มากกว่าหนึ่งจุด  อุปกรณ์นี้มีตัวแสดงอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำ และตัวควบคุมอัตราการไหลของน้ำเพื่อสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานในแบบต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูป  เพิ่มเติม…

 


­