เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ “All-in-One” – SCD

สินค้า > SHINI > การอบและการไล่ความชื้น > เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ “All-in-One” – SCD


TH / EN

เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ “All-in-One” – SCD

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก     

ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่รวมการอบ, การไล่ความชื้น และการลำเลียง รวมการทำงานสองขั้นตอนไว้ในเครื่องเดียวกัน ไว้สำหรับกระบวนการผลิตระดับ “Optical class” เช่น เลนส์, แผงไฟหน้าจอ LED, แผ่น CD ฯลฯ มี honeycomb rotor สำหรับไล่ความชื้นอย่างต่อเนื่องและรักษา Dew pointให้อยู่ในระดับคงที่ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศมี dew point ต่ำกว่า -40°C