Storage Mixers

SHINI Plastic Auxiliary อุปกรณ์เสริมสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
ถังผสมพลาสติก Storage Mixers SHINI
Introduction

หลักการทำงานคือสกรูที่แกนกลางจะหมุนวน และวัตถุดิบจะถูกผสมโดยจะวนเข้าหาสกรูตรงจุดศูนย์กลางของก้นถัง วัตถุดิบจะถูกหมุนวนกลับขึ้นมาด้านบนและวนลงด้านล่างอีกครั้ง ซึ่งสามารถผสมได้อย่างเข้ากันอย่างสม่ำเสมอ และยังสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย

en_USEN