เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบ “All-in-One”

ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องอบเม็ดพลาสติกที่รวมการอบ, การไล่ความชื้น และการลำเลียง 2 ขั้นไว้ในเครื่องเดียวกัน ไว้สำหรับกระบวนการผลิตระดับ “Optical class” เช่น เลนส์, แผงไฟหน้าจอ LED, แผ่น CD ฯลฯ มี honeycomb rotor สำหรับไล่ความชื้นอย่างต่อเนื่องและรักษา Dew pointให้อยู่ในระดับคงที่ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศมี dew point ต่ำกว่า -40°C

thTH