JSW เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า

เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า JSW | Injection Molding Machine
JSW Injection Molding MAchine เครื่องฉีดพลาสติก

JSW เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า

เครื่องฉีดพลาสติก JSW นั้นมีขนาดให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องฉีดพลาสติกขนาดใหญ่แบบ Ultra-Large ซึ่งมาพร้อมกับการใช้งานง่าย, ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน และยังประหยัดพื้นที่ นอกจากนี้ JSW ยังมี Technical Support รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและระบบอัตโนมัติในโรงงานอีกด้วย JSW มีการก่อตั้งเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกทั้ง อเมริกา, ยุโรป และเอเชีย เพื่อที่จะสามารถดูแลได้ทั่วทุกมุมโลก

thTH