เครื่องอบเม็ดพลาสติกและระบบอบไล่ความชื้น | Hopper Dryer and Dehumidifying System

สินค้าSHINI > เครื่องอบเม็ดพลาสติกและระบบอบไล่ความชื้น


เครื่องอบเม็ดพลาสติกและระบบอบไล่ความชื้น

เครื่องอบเม็ดพลาสติก (Hopper Dryer)


เครื่องอบเม็ดพลาสติกพร้อมระบบลำเลียง