เครื่องอบเม็ดพลาสติกและระบบอบไล่ความชื้น

เนื่องจากพลาสติกมักจะกักเก็บความชื้นเข้าไป ทำให้การอบเม็ดพลาสติกกลายเป็นอีกหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการผลิต และการกำจัดความชื้นในพลาสติกนั้นต้องอาศัยอุณหภูมิเหมาะสม ซึ่งเครื่องอบเม็ดพลาสติกสามารถช่วยกำจัดความชื้นในเม็ดพลาสติกได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Dehumidifier สำหรับการไล่ความชื้นในเม็ดพลาสติกโดยเฉพาะอีกด้วย

เครื่องอบเม็ดพลาสติก (Hopper Dryer)

เครื่องอบเม็ดพลาสติกพร้อมระบบลำเลียง
thTH