อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและเวลาสำหรับ Hot Runner

ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับระบบ Hot Runner ช่วยในการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ อุปกรณ์ประกอบไปด้วยการ์ดควบคุมอุณหภูมิ, เบรกเกอร์, ตู้, พัดลม, terminal blocks และสายไฟ การ์ดควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในตู้ช่วยควบคุมอุณหภูมิของ Hot Runner และควบคุมความเสถียรของอุณหภูมิ ในปัจจุบันอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานแม่พิมพ์ที่มี Hot Runner

thTH