ระบบ Hot Runner

สินค้าSHINI > ระบบ Hot Runner


TH / EN

SHINI – ระบบ Hot Runner

 

 

ระบบ Hot Runner

Hot runner system is an advanced injection molding system. Nozzle and manifold block are heated under temperature control of the Temp-controller, so that the plastics from the nozzle of injection molding machine to the gate bush can keep the molten state.  เพิ่มเติม…

 

 


อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและเวลา

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับระบบ Hot Runner ช่วยในการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ อุปกรณ์ประกอบไปด้วยการ์ดควบคุมอุณหภูมิ, เบรกเกอร์, ตู้, พัดลม, terminal blocks และสายไฟ การ์ดควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในตู้ช่วยควบคุมอุณหภูมิของ Hot Runner และควบคุมความเสถียรของอุณหภูมิ ในปัจจุบันอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานแม่พิมพ์ที่มี Hot Runner  เพิ่มเติม…