Home » สินค้า » Flow Indicator – อุปกรณ์สังเกตการไหลของน้ำ

Flow Indicator – อุปกรณ์สังเกตการไหลของน้ำ

Flow Indicator เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายสำหรับสังเกตการอุดตันของท่อด้วยการติดกับท่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น

ประโยชน์

– กำจัดเศษโลหะที่ติดมากับน้ำ
– ถอดออกได้ง่าย
– ง่ายต่อการถอดทำความสะอาด
– สามารถใช้ได้กับทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น

ข้อมูลจำเพาะ

– ช่องสังเกตด้านหน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.
– รองรับน้ำที่อุณหภูมิไม่เกิน 80°C
– รองรับแรงดันได้ถึง 7 kg/cm2
– ช่องด้านข้างเพื่อเชื่อมต่อหลายตัว
– แม่เหล็กสำหรับติดกับเครื่องจักร

Flow Indicator อุปกรณ์สังเกตการไหลของน้ำ
Flow Indicator อุปกรณ์สังเกตการไหลของน้ำ
Flow Indicator อุปกรณ์สังเกตการไหลของน้ำ
thTH