การทำความร้อนและการทำความเย็น

สินค้าSHINI > การทำความร้อนและการทำความเย็น


SHINI – การทำความร้อนและการทำความเย็น

 

Oil Heaters – STM

STM series oil heaters have both the standard and high temperature models, which are used to heat up the mold and maintain temperature, although they can be used in other similar applications. High temperature oil from the mold is returned to the cooling tank and cooled by indirect cooling. It is then pressurized by the high-pressure pump, sent to the heating tank and finally to the mold with a constant temperature. With our optimized design, It can reach a maximum of 200°C and the HANYOUNG temperature controller can maintain an accuracy of ±1°C.  เพิ่มเติม…


“Budgut” Series Heaters STM-(W)-EB

STM-(W)-EB series are applicable for heating up the molds and maintaining temperature, and they also can be used in other similar applications. Firstly, these series adopt different cooling methods to cool down mediums, then mediums are conveyed to the molds after pressurized by pump and heated up by electrical heated tube. The optimal design renders water be heated up to 120°C and oil up to 150°C.  เพิ่มเติม…

 


Water Heaters – STM-W

series water heaters have both standard and high temperature models, which are used to heat up to the mold and maintain temperature, although they can be used in other similar applications. High temperature water from the mold is returned to the cooling tank and cooled by either indirect cooling (For high temperature and high temperature plus pressure models) or direct cooling (For standard models). It is then pressurized by the high-pressure pump, sent to the heating tank and finally to the mold with a constant temperature. The OMRON temperature controller can maintain an accuracy of ±0.5°C.  เพิ่มเติม…


High Pressure Water Heater STM–PW

STM-PW series water heaters have both standard and high temperature models. Which are used to heat up the mold and maintain temperature, they can be used in similar applications as well. High temperature water from the mold is returned to the cooling tank and cooled by either indirect cooling (For standard models). It is then pressurized by the high-pressure pump, sent to the heating tank and finally to the mold with constant temperature. The OMRON temperature controller can ensure an accuracy of ±0.5°C.  เพิ่มเติม…

 


เครื่องทำน้ำอุ่นแม่พิมพ์ “Large Flow” – STM-WF

เครื่องทำน้ำอุ่นแม่พิมพ์ “Large Flow” รุ่น STM-WF ใช้สำหรับเพิ่มอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิของแม่พิมพ์ หรือสามารถใช้สำหรับการทำงานที่คล้ายคลึงกัน น้ำอุณหภูมิสูงที่ออกมาจากแม่พิมพ์จะวนกลับไปที่แทงค์น้ำเย็นและถูกทำให้เย็นลง หลังจากนั้นจะถูกปั๊มแรงดันสูงอัดส่งไปยังแทงค์ทำความร้อนและสุดท้ายเข้าไปสู่แม่พิมพ์ด้วยอุณหภูมิที่คงที่ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสามารถรักษาความเสถียรของอุณหภูมิน้ำที่ ±0.5°C  เพิ่มเติม…Dual-purpose Water/Oil Heaters – STM-W/O

STM-W/O series of dual-purpose heaters are mainly used to heat up the mold and maintain its temperature, although they can be also used in other similar applications.

High temperature water or oil return from the mold is cooled by indirect cooling and then sent to the pipe heaters via high – pressure pump for heating to a constant temperature. This unique design allows user to choose between water and oil as heat transfer medium. With our optimized design, the HANYOUNG temperature controller can maintain an accuracy of ±0.5°C.  เพิ่มเติม…


“Large Flow” Heater STM-F

This series are suitable for heating up molds and maintaining temperature, also they can be used in extrusion molding and applications requiring large flow and cooling throughput.  เพิ่มเติม…

 

 

 

 


ตู้ทำน้ำหล่อเย็นแบบใช้ลมเย็น (CFC-free) – SIC-A-R2

ตู้ทำน้ำหล่อเย็นแบบใช้ลมเย็น (CFC-free) รุ่น SIC-A-R2 ใช้สำหรับหล่อเย็นแม่พิมพ์เพื่อลดระยะเวลาในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Cycle Time) และยังสามารถใช้สำหรับหล่อเย็นอุปกรณ์ที่ต้องการรักษาระดับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับปกติ นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้ระบบหล่อเย็น  เพิ่มเติม…

 

 

 


Air-cooled Central Water Chillers – SICC-A-R2

SICC-A series are applicable for cooling molds to reduce products molding cycle, also they are available in the cooling of equipments in order to maintain a normal temperature. Besides, they are suitable for other industries with the need of cooling.  เพิ่มเติม…

 

 


CFC-free Refrigerant Water – cooled Water Chiller SIC-W-R2

It is applied to plastics industry to precisely control molds temperature so that molding cycle can be reduced and quality would be improved. Also SIC-W-R2 series can be applicable for electronic and machinery manufacturing to ensure normal opereation temperature for devices.  เพิ่มเติม…

 

 


Water-cooled Central Water Chillers – SICC-W-R2

SICC-W series are applicable for cooling molds which reduce products molding cycle, also they are available in the cooling of equipments in order to maintain a normal temperature. Besides, they are suitable for other industries in the need of cooling.  เพิ่มเติม…


Colding / Heating Temperature Controllers – STC-W

It is mainly applicable to cooling or heating molds for a long time, also suitable for patterns in which mold long heating shifts to cooling and vice versa.  เพิ่มเติม…

 

 

 

 


Air-cooling Chamber SACC

SACC series adopts highly-efficient heat exchanger to fulfill interchange of heat between inlet air and cooling water. Which lowers inlet air temperature to the output cold air with temperature of 12~24°C. This series are applicable for extrusion blow film line, cold-air stereotype of bag blaster, molds dehumidification and preventing moisture condensation of molds.  เพิ่มเติม…

 

 


Industrial Air Chiller SIAC-A-R2

SIAC-A-R2 series is mianly used for chilling and molding of plastic film and PE plastics bag or other situations where needs air-cooled air chiler.  เพิ่มเติม…

 

 

 

 

 


อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ – SFR

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ รุ่น SFR ถูกออกแบบมาใช้กับเครื่องอุ่นแม่พิมพ์, เครื่องทำน้ำหล่อเย็น และเครื่องทำความเย็น โดยสามารถต่อไปยังจุดต่างๆได้มากกว่าหนึ่งจุด  อุปกรณ์นี้มีตัวแสดงอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำ และตัวควบคุมอัตราการไหลของน้ำเพื่อสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานในแบบต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูป  เพิ่มเติม…

 

 Pipe Heaters / Band Heaters / Thermocouples

With over 40 years experiences in this particular industry, Shini band heaters and pipe heaters are well-known worldwide. The heaters are manufactured from imported top quality raw materials with advanced techniques. They are widely used in mold heaters, dryers, molding machines etc, ensuring long service life and high efficiency.  เพิ่มเติม…

­