JONWAI – เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด

TH / EN

JONWAI – เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด

เกี่ยวกับ JONWAI

JONWAI Machinery เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องฉีดขึ้นรูปจากประเทศไต้หวัน ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติกกว่า 40 ปี JONWAI สามารถนำเสนอเครื่องจักรที่ตอบโจทก์ทั้งด้านความคุ้มค่าและในงานเฉพาะทางได้ เพิ่มเติม