เครื่องจักรสำหรับการทดสอบ

TH / EN

LABTECH – เครื่องจักรสำหรับการทดสอบ

 

Labtech Engineering ถูกตั้งขึ้นมากว่า 34 ปีในประเทศไทย และปัจจุบันเป็น 1 ในผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับการทดสอบใน Polymer Processing ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการผลิตเครื่องจักรภายใต้การบริหารและเทคโนโลยีแบบสวีเดนพร้อมด้วยการทำงานของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ย้ายไปยังโรงงานผลิตที่ทันสมัยขึ้นด้วยอุปกรณ์การผลิตที่ดียิ่งขึ้น


  • Two-Roll Mills

    Two-Roll Mills are available with roll diameters 100, 110, 150 and 200 mm. Available with a multitude of roll heating systems like TRUE 3-zone electric heating or water cooling and electric heating or with oil heating and cooling. more…

 

 

 

 


  • Hydraulic Presses

    Hydraulic laboratory presses from 20 to 80 MT platen closing force, with double set of heating and cooling platens as standard. Available with fully automatic platen insert cooling system as well as many platen configurations and control options. more…

 

 

 

 


Single-screw laboratory extruders with diameters 12, 20, 25, 30, 40 and 45 mm, all with an L/D ratio of 30. The 20 mm extruder is available as a table top version. The 25, 30, 40 and 45 mm extruders are available both as vented or non-vented versions and with plain screws or equipped with Maddock mixing elements as well as a mixing section on the screw tip. more…

 

 


  • Twin Screws Extruders

    Available with both single and twin-screw hopper feeders, vacuum pump with multiple vent outlets on barrel, twin-screw side feeder, liquid feeders, quick screen changer and a multitude of screw element types and combinations. more…