อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ – SFR

ดาวน์โหลดแคตตาล็อค     

ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ รุ่น SFR ถูกออกแบบมาใช้กับเครื่องอุ่นแม่พิมพ์, เครื่องทำน้ำหล่อเย็น และเครื่องทำความเย็น โดยสามารถต่อไปยังจุดต่างๆได้มากกว่าหนึ่งจุด  อุปกรณ์นี้มีตัวแสดงอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำ และตัวควบคุมอัตราการไหลของน้ำเพื่อสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานในแบบต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูป

thTH