วาล์วผสมพลาสติกตามสัดส่วน (Proportional Valves)

ข้อมูลเบื้องต้น

วาล์วผสมพลาสติกตามสัดส่วน รุ่น SPV-U ใช้สำหรับผสมเศษบดพลาสติก (regrind) และเม็ดพลาสติกใหม่ (virgin) ในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถกำหนดสัดส่วนการผสมและส่งไปยังเครื่องฉีดพลาสติก สามารถติดตั้งโดยตรงบนเครื่องลำเลียงหรือติดตั้งกับท่อลำเลียง

thTH