เครื่องอบและไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก

ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก SDD series รวมการอบเม็ดพลาสติกและการไล่ความชื้นเม็ดพลาสติกไว้ในเครื่องเดียว โดย SD-H ทุกรุ่นจะมีรังผึ้งสำหรับไล่ความชื้น (Honeycomb) ที่มาพร้อมกับฮีตเตอร์และถังอบที่มีฉนวนกันความร้อน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมตัวเครื่องสามารถทำให้ลมสำหรับไล่ความชื้นที่มี dew point ต่ำกว่า -40°C

thTH