หน้าแรก » สินค้า » Yushin – โรบอทจับชิ้นงาน » Yushin – โรบอทจับชิ้นงาน รุ่น SC

โรบอทจับชิ้นงาน YUSHIN – รุ่น SC

โรบอทจับชิ้นงานรุ่น SC

โรบอทจับชิ้นงานรุ่น SC รุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมกับลมดูดแบบ ECO, การทำงานแบบ ECO, หน้าจอแบบ ECO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อการจับชิ้นงานที่ดียิ่งขึ้นโดยการควบคุมการสั่นเพื่อลดช่วงเวลาในการรอแขนกลนิ่ง และยังเพิ่มความเร็วในการจับชิ้นงานออกโดยการลดน้ำหนักของส่วนประกอบต่างๆ

ขนาดเล็ก : รุ่น SC-70 / 150 สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก 30 – 250 ตัน
ขนาดกลาง : รุ่น SC-250 / 350 / II350 / II600 สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก 250 – 650 ตัน
ขนาดใหญ่ : รุ่น SAII-850 / 1000 / 1300 สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก 650 – 1600 ตัน

การประหยัดพลังงาน

ระบบลมที่ดีกว่า : ประหยัดพลังงาน โดยการใช้ลมอย่างประหยัดระหว่างที่จับชิ้นงานออก

ลมดูดแบบ ECO คือ ระบบช่วยลดการอัดอากาศ ทำงานโดยการตรวจสอบแรงดูดและปิดการจ่ายลมเมื่อยังสามารถรักษาแรงจับไว้ได้คงที่ ซึ่งสามารถลดการใช้ลมได้ถึง 75% ประสิทธิภาพนี้สามารถเห็นได้จากค่าไฟของเครื่องอัดอากาศลดลงและต้นทุนการใช้อุปกรณ์ลดลง

การควบคุมการสั่น

ลดช่วงเวลาในการรอแขนกลนิ่ง (Shorter Settling Times) : การออกแบบและการควบคุมการสั่น

การออกแบบที่เหมาะสำหรับการใช้งานของโรบอทจับชิ้นงานรุ่น SC เพื่อลดช่วงเวลาในการรอแขนกลนิ่ง ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีลดการสั่นอื่นๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการสั่นของโรบอทจับชิ้นงานรุ่น SC

ความเร็ว (HIGH SPEED)

น้ำหนักที่เบาลงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Yushin ได้ออกแบบลักษณะโครงสร้างของชิ้นส่วนในโรบอทจับชิ้นงานรุ่น SC และส่วนประกอบที่มีน้ำหนักที่เบาขึ้น ผลจากการวิจัยทำให้น้ำหนักของเครื่องลดลงไปถึง 16.0 กิโลกรัม ซึ่งเบากว่ารุ่นก่อน (รุ่น SA) ถึง 10.1% นอกจากนี้โรบอทจับชิ้นงานรุ่น SC ยังเร็วขึ้นอีก 10.4% เมื่อเทียบกับรุ่น SA โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดมอเตอร์ ด้วยการออกแบบที่เหมาะสมทำให้โรบอทจับชิ้นงานรุ่น SC “มีน้ำหนักที่เบาแต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดี”

thTH