JONWAI – เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด

เกี่ยวกับ JONWAI

JONWAI Machinery เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกจากประเทศไต้หวัน ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกกว่า 40 ปี JONWAI มีเครื่องฉีดพลาสติกที่ตอบโจทก์ทั้งด้านความคุ้มค่าและในงานเฉพาะทาง เพิ่มเติม


เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด JONWAI


thTH