ระบบ Hot Runner

เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกSHINI > ระบบ Hot Runner


TH / EN

SHINI – Hot Runner System

 

ระบบ Hot Runner

ระบบ Hot runner คือระบบการฉีดขึ้นรูปขั้นกว่า หัวฉีดและmanifold block จะถูกทำความร้อนโดยการควบคุมความร้อนผ่านเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ทำให้พลาสติกที่อยู่ในบริเวณทางน้ำคงอยู่ในสภาพหลอมละลาย  เพิ่มเติม…

 

 


อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและเวลาสำหรับ Hot Runner

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับระบบ Hot Runner ช่วยในการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ อุปกรณ์ประกอบไปด้วยการ์ดควบคุมอุณหภูมิ, เบรกเกอร์, ตู้, พัดลม, terminal blocks และสายไฟ การ์ดควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในตู้ช่วยควบคุมอุณหภูมิของ Hot Runner และควบคุมความเสถียรของอุณหภูมิ ในปัจจุบันอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานแม่พิมพ์ที่มี Hot Runner  เพิ่มเติม…

thTH