Home » Products » JONWAI – Injection Molding Machine

JONWAI – เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด

เกี่ยวกับ JONWAI

Jon Wai Machinery เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกจากประเทศไต้หวัน ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกกว่า 40 ปี Jonwai มีเครื่องฉีดพลาสติกที่ตอบโจทก์ทั้งด้านความคุ้มค่าและในงานเฉพาะทาง more


เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด JONWAI


Follow news & update from JST Facebook Fanpage

en_USEN