Home » Products » SHINI – Plastics Auxiliary » Doser and Mixer » เครื่องผสมพลาสติกแบบปรับตามน้ำหนัก (Gravimetric Blenders)

Gravimetric Blenders

Introduction

เครื่องผสมพลาสติกแบบปรับตามน้ำหนัก รุ่น SGB สามารถใช้งานกับเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก, เครื่องเป่าขึ้นรูปพลาสติก และเครื่องอัดรีดพลาสติกเพื่อผสมพลาสติกหลากหลายชนิดให้มีสัดส่วนที่เที่ยงตรง เครื่องรุ่นนี้ใช้ชุดควบคุมของ SIEMENS PLC และใช้วิธีการคำนวนส่วนผสมรุ่นล่าสุด การควบคุมเครื่องด้วยmicroprocessor พร้อมทั้งหน้าจอแบบดิจิตัลที่ง่ายต่อการปรับเทียบ ระบบการปรับเทียบและการชดเชยน้ำหนักเพื่อช่วยให้การผสมพลาสติกมีความแม่นยำ การชั่งน้ำหนักด้วยระบบอิเล็คทรอนิค โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเพียง±0.1%~0.3% มีให้เลือก 8 รุ่นโดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบและปริมาณการใช้งานที่ต้องการ (รุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงและแผ่น)

 

en_USEN