เครื่องผสม 2 วัตถุดิบตามอัตราส่วน

รุ่น SVTM

ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องผสมตามอัตราโดยป้อนส่วนผสมได้ 2 ชนิด รุ่น SVTM ใช้สำหรับการผสมตามสัดส่วนที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุดิบใหม่ (virgin) กับ เศษบด (regrind) หรือใช้กับวัตถุดิบสองชนิดที่แตกต่างกัน

thTH