การรีไซเคิลในไลน์การผลิต (Inline) – ZERMA

สินค้าZERMA > โซลูชั่นการลดขนาดพลาสติก > การรีไซเคิลในไลน์การผลิต (Inline)

TH / EN

การรีไซเคิลในไลน์การผลิต (Inline) – ZERMA

Granulation and size reduction of plastics, e.g. scrap from blow and injection moulding or extrusion processes, requires a lot of know how and experience. ZERMA has a long history in the design and implementation of size reduction equipment and offers a product portfolio which is as wide as the spectrum of materials that need to be processed. ZERMA granulators in the GSL, GST and GSC series are specially designed for in house recycling applications in line with the production machinery. The regrind can be directly reintroduced into the production process or stored in a central silo. The compact size and low noise emission make these machines ideally suited for in-house scrap.

  • Machines can be easily integrated into the production process
  • Low noise level
  • Quick and simple maintenance while complying with global safety requirements
  • Customizable to fit specific needs

GSL  Slow Speed Granulators to directly grind runners and sprues from the injection machine
GST  Soundproofed granulators featuring a very aggressive tangential infeed and cutting chamber
GSC  Soundproofed compact granulators suited for a wide variety of inline tasks
GSE  Compact granulators suited for a wide variety of inline tasks, but without soundproofed housing
ZCS  Space saving shredder/granulator combination

เครื่องบด GSL ตั้งข้างเครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องบดสำหรับหัว-ท้ายขวด

Online grinding of thermoforming skeleton