วีดีโอ

TH/ EN

วีดีโอ


Our Video Channel

DustZero เครื่องแยกฝุ่น ระบบเทอร์โบไซโคลน


โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) – SHINI SFactory4.0


นวัตกรรมการฉีดแก๊ส (Gas Assist Technology)


JSW เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า จากญี่ปุ่น


JONWAI: เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฮบริด จากไต้หวัน


DustZero : เครื่องแยกฝุ่นจากพลาสติก


Yushin : โรบอทจับชิ้นงาน จากญี่ปุ่น


SHINI : ระบบแขนกลจับชิ้นงาน จากไต้หวัน