เครื่องอบเม็ดพลาสติกพร้อมระบบลำเลียง

ข้อมูลเบื้องต้นรุ่น SDL

SDL series เครื่องอบเม็ดพลาสติกพร้อมระบบลำเลียงแบบ “Standard” รวมการอบเม็ดพลาสติกและการลำเลียงเม็ดพลาสติกอยู่ในเครื่องเดียวกัน SHINI ออกแบบเครื่องอบเม็ดพลาสติกนี้ให้เหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีข้อจำกัดเรื่องความสูงของพื้นที่โรงงาน การจัดชุด SDL จะมาพร้อมกับหัวรับเม็ดแบบ photo sensor นอกจากนี้ยังสามารถเลือกการลำเลียงแบบ 2 ขั้นด้วย SAL-900G อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นรุ่น SDL-U

เครื่องอบเม็ดพลาสติกพร้อมระบบลำเลียง SDL-U รวมการอบเม็ดพลาสติกและการลำเลียงเม็ดพลาสติกแบบ 2 ขั้นอยู่ในเครื่องเดียวกัน SHINI ออกแบบเครื่องอบเม็ดพลาสติกนี้ให้เหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีข้อจำกัดเรื่องความสูงของพื้นที่โรงงาน การลำเลียงเม็ดพลาสติกของรุ่น SDL-U สามารถลำเลียงได้ 2 ขั้นคือ จากถังเม็ดพลาสติกไปยังเครื่องอบเม็ดพลาสติก และลำเลียงเม็ดพลาสติกที่ผ่านการอบแล้วไปยังเครื่องฉีดพลาสติก

ถังอบเม็ดพร้อมระบลำเลียงรุ่น SDL-100SL

thTH